Hesab yerinə bir sürüyən və bir şahidlə gələr

Hesab günü sorğu-sual vaxtı bütün insanların yanında olacaq iki mələk haqqında Quranda belə buyurulur:

“Hər bir kəs bir sürüyən və bir də şahidlə gələcəkdir”. (“Qaf” surəsi, 21)

Din günü hər yer Allah`ın nuru ilə işıqlanacaq. Bu böyük məhkəmədə şahidlik edəcək elçi və şahidlər hazır vəziyyətdə olacaqlar. Dünyada Allah`a qulluq etməli olduqlarını insanlara çatdıran peyğəmbərlər və digər şahidlər sorğu-sual edilənlərin yanında olacaqlar. Bu şahidlər haqq ilə hökm edəcəklər və hesab günü heç kim bildiyi halda, Allah`a qulluq etməli olduğunu bilmədiyini deyə bilməyəcəkdir.

O gün bəndənin Rəbbinin hüzurunda etdiklərini inkar etməyə fürsət və ya imkanı olmayacaq. İşlədiyi bütün xeyir və şər ortaya çıxarılacaq. Həqiqətləri inkar etsə belə, adil şahidlər onu yalanlayacaqlar. Rəbbimizin hüzurundakı bu böyük nizam içində hər ümmət öz imamı (rəhbəri, dövlət başçısı) və kitabı ilə gələcək. Hz. Adəmdən bu yana yaşamış bütün cəmiyyətlərin bir araya gələcəyi gündə nizam və ciddilik Allah`ın böyüklüyünün, sonsuz ədalətinin və əzəmətinin göstəriciləridir. Allah`ın ədaləti Quranda belə xəbər verilir:

“O gün hər ümməti diz çökmüş görəcəksən. Hər ümmət öz dəftərinə tərəf çağırılacaqdır: “Bu gün sizə etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir!” (“Casiyə” surəsi, 28)