Qalaktikaların toqquşması

Bu gün kainatda bizimki kimi 200-ə yaxın qalaktikanın olduğu və hər qalaktikanın quruluşunda Günəşimiz kimi 200 milyard günəşin olduğu təxmin edilir. Bu nəhəng göy cisimlərinin isə heç biri sabit olaraq yerlərində dayanmır, hamısı həm öz oxu ətrafında dönür, həm də müəyyən bir istiqamətə doğru irəliləyirlər. Yeri gəlmişkən, dünya içində olduğu qalaktikanın hərəkəti səbəbi ilə Solap Apeks adı verilən orbit boyunca Veqa ulduzuna doğru olduqca yüksək sürətlə hərəkət edir. Digər qalaktikalar da eyni şəkildə hərəkət edir. Həmçinin həmin kosmosda böyük toqquşmalar və nəhəng partlayışlar baş verir, onlar dünyamızdan milyonlarla işıq ili uzaqda gerçəkləşdiyi üçün insanlar bu hadisələrdən xəbərdar deyil.

Məsələn, Amerika Habl teleskopu dünyadan 63 milyon işıq ili o biri tərəfdə meydana gələn bir toqquşmanın şəklini, rəsmini çəkmişdir. NASA-ya çatan fotoları araşdıran alimlər sözügedən görüntülərdə iki qalaktikanın bir-biri ilə toqquşmasının yer aldığını bildiriblər. Son dərəcə müfəssəl və nəzərəçarpacaq bir şəkildə görünən bu toqquşma nəticəsində yeni göy cisimləri, eyni zamanda, da kilometrlər boyunca ətrafa yayılan hidrogen qazı buludları meydana gəlmişdir. Belə bir toqquşmanın dünyanın yaxınlarında olması vəziyyətində bəlkə də dünyanın aqibətini müəyyən edən səbəblərdən bir dənəsi gerçəkləşmiş olar.

Üstəlik, alimlər dünyanın içində yer aldığı Süd yolu qalaktikasını da ehtimal ilə belə bir aqibətin gözlədiyini bildiriblər. Bu mövzu ilə bağlı bir xəbər belədir:

"Astrofiziklər dünyamızın ciddi və yaxın problemlərinin olduğundan bəhs edirlər. Bunlardan birincisi, mümkün ola bilən Supernova partlayışıdır (Supernova çox parlaq olan, bəzən gündüz belə görünə bilən ulduzdur). Bu partlayışın harada və nə zaman olacağı hələ qəti deyilsə belə, ortaya atılan iddiaları olduqca yaxın gələcəyə aid deyil. Alimlərin fikrincə, dünyadan təxminən 430 işıq ili uzaqda olan nəhəng və qırmızı “Betelguise” ulduzu partlamağa hazır görünür. Alimlərin fikrincə, bu növ ulduzlar (hipernova) qara dəliklərin birləşməsi, ya da bu qara dəliklərin neytron ulduzları ilə birləşməsi nəticəsində yaranır. Ancaq heç kim bu qorxunc bombaların kainata necə dağıldığını və ya hər hansı birinin dünyaya yaxınlaşması halında sonumuzun nə olacağını bilmir". 24

Quranda o gün dünyada şiddətli sarsıntıların olacağı, insanların böyük dəhşət yaşayacağı, Günəşin, Ayın, ulduzların qaralacağı, hər şeyin sürətlə yox olacağı bildirilmişdir. Belə ehtimali bir toqquşma nəticəsində bütün bu sayılanların bir anda gerçəkləşəcəyi, sadəcə dünyanın deyil, bütün Süd yolu qalaktikasının da bundan təsirlənəcəyi bir həqiqətdir.

Göründüyü kimi, aparılan elmi araşdırmalar bizə Allah`ın Quranda vəd etdiyi qiyamətin bir gün mütləq gələcəyini göstərir. Quranda bildirildiyi şəkildə canlı-cansız hər varlıq kimi dünya da bir gün yox olacaq və Allah göyləri və yeri yox etdikdən sonra bambaşqa bir göy və bambaşqa bir yer yaradacaqdır. Ancaq Allah`ın bunun üçün bir səbəbə ehtiyacı yoxdur. Bunlar ancaq dünyanın fiziki ölümünü açıqlamaq üçün anladılıb. Ancaq Allah diləsə, bu gün, ya da sabah heç bir partlayış, toqquşma və s. olmadan qiyaməti başlada bilər.

Bura qədər saydığımız ehtimallar canlı aləmin yox olması üçün mümkün olan çoxsaylı ehtimaldan təkcə bir neçəsidir. Dünyanın bu səbəblərdən birisi ilə qarşılaşması ehtimal daxilindədir. Aparılan tədqiqatlar bunların labüd bir həqiqətə işarə etdiklərini göstərir.

Bu həqiqətlə yanaşı, kainatın qapanaraq təkrar keçmiş halına gəlməsi çox yüksək bir ehtimaldır. Buna əks vəziyyətdə, yəni get-gedə açılması nəticəsində də yenə kainatı gözləyən fərqli ölüm şəkli vardır. İnsanların bir çoxu bu ehtimalları özlərindən uzaq gördüklərindən və ya bunları düşünməyi özlərindən sonrakı nəsillərin öhdəsinə buraxmağı üstün tutduqlarından bu fəlakət ehtimallarına qarşı rahat davranırlar. Fəqət dünyanın yox olması üçün bunlardan daha yaxın ehtimallar da var. Sayılan bütün ehtimallar içində hansının qiyaməti gətirəcəyini, hansının daha əvvəl olacağını isə şübhəsiz ki, təkcə Allah bilir. İnsanlar hər nə qədər özlərindən uzaq görsələr də, aparılan tədqiqatlar və gözlə görülən bir fəlakət ehtimalının artması bütün bunların yaxınlığını göstərir. Ən mühümü də budur ki, bütün bunların gerçəkləşməsi təkcə Allah`ın izninə və təqdirinə bağlıdır. Əlbəttə, Allah bütün bəlli səbəblərin xaricində heç umulmaz və naməlum bir səbəblə, ya da səbəbsiz olaraq qiyaməti gətirməyə qadirdir:

“Göyləri və yeri haqq olaraq yaradan Odur. Onun: “Ol!” - deyəcəyi gün dərhal olar. Onun sözü haqdır. Surun çalınacağı gün hökm Onundur. Qeybi və aşkarı bilən də Odur. O, hikmət sahibidir, xəbərdardır!” (“Ənam” surəsi, 73)

Qarşıdakı bölümlərdə alimlərin qəti şəkildə baxdığı ehtimallarla Quranda anladılan qiyamət arasındakı bənzərliklər öyrəniləcək.

Qeydlər:

24. Milliyet Gazetesi, 19 Temmuz 1998