Qara dəliklər

Bu gün olduqca çox qalaktikanın mərkəzində nəhəng kütləvi qara dəliklər olduğu fərz edilir. Sahib olduqları qorxunc cazibə sahələri ilə ətrafında mövcud olan hər şeyi udan bu kosmik anoforlar istehsal etdikləri şüaları da içlərinə çəkirlər. Ətraflarındakı hər şeyi udduqca cazibə gücləri artır. Özlərindən qat-qat böyük ulduzları, planetləri, daha kiçik qara dəlikləri, hətta qalaktikaları da özlərinə çəkə bilirlər. Bu səbəblə, bir qara dəlik getdikcə şişir, artıq daha geniş bir sahəyə təsir edərək ətrafındakı hər şeyi udur.

Dünya kainatda ucsuz-bucaqsız boşluq içində sürətlə hərəkət edir. Bu səbəblə, dünyanın bu sonsuz boşluq içində belə bir qara dəliyin təsir sahəsinə girməsi ehtimal daxilindədir.